نمایندگی های استان زنجان

نام و نام خانوادگی :  آقاي حميد عطايي
آدرس :  خرمدره: خيابان سيد جمال الدين اسدآبادی ، بالاتر از مسجد محمد رسول اله نبش كوچه 18 ، پلاك1
شماره تماس :  0243-5522096- 09127447690

نام و نام خانوادگی :   فروشگاه اتكا
آدرس :  زنجان : نبش ميدان 15 خرداد
شماره تماس :  0243-3232556

نام و نام خانوادگی :  فروشگاه رفاه
آدرس : زنجان : بزرگراه 22 بهمن روبروي مجموعه ورزشي انقلاب
شماره تماس :  0243-4255951