نمایندگی های استان سمنان

نام و نام خانوادگی :  آقاي علی اصغر عجم
آدرس :  شاهرود ، خیابان 17شهریور ، پاساژمدرسه قلعه ، هدیه سرای یکتا
شماره تماس :  02732230362 – 09121733051

نام و نام خانوادگی :  آقای کیقبادی
آدرس : شاهرود ،بازار سرپوش ،بازار قائم،فروشگاه جم
شماره تماس :  02732226197-09122736246

نام و نام خانوادگی : نمایندگی آقای حجت استعلامی
آدرس سمنان – مهدی شهر – خیابان امام – جنب بانک ملی
شماره تماس : 2333628584 – 09122322062

نام و نام خانوادگی : فروشگاه اتکا
آدرس سمنان – میدان نماز خیابان کوی رضوان جنب پارک آبشار- فروشگاه اتکا
شماره تماس : 9363785566