نمایندگی های استان مرکزی

نام و نام خانوادگی : آقاي حشمت الله شريعتي
آدرس : اراك : ميدان ارگ فروشگاه شريعتي
شماره تماس : 09181612537-0863-2236612

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه اتکا
آدرس : اراك : خيابان قائم مقام فراهاني روبروي پارك آزادي
شماره تماس : 863-132468320

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه رفاه
آدرس : اراك : بلوار قدس- نمایندگی در فروشگاه رفاه
شماره تماس : 0444-2245321-09144428219

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه اتکا
آدرس : ساوه-خیابان جمهوری3-ربرو پلیس راهنمایی رانندگی ،نمایندگی فروشگاه اتكا
شماره تماس : 9195688835