نمایندگی های استان کردستان

نام و نام خانوادگی : آقای بهزاد خدری
آدرس : بانه :پاساژ آرباباطبقه همکف پلاک 54
شماره تماس : 09183740609

نام و نام خانوادگی : آقای محمد رسول بسطامی
آدرس : بیجار- خیابان امیر نظامی- سه راه شهدا- نمایندگی آقای محمد رسول بسطامی
شماره تماس : 9183704124

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه اتکا
آدرس : سنندج : خيابان ناصرخسرو پايين تر از ايستگاه اتوبوس راني- مایندگی در فروشگاه اتکا
شماره تماس : 0873-2269305

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه رفاه
آدرس : سنندج : خيابان آبيدر ميدان كوهنورد- نمایندگی در فروشگاه رفاه
شماره تماس : 0873-3282168

نام و نام خانوادگی : آقای حسین خورشیدی
آدرس : بانه : پاساژ بهشت طبقه زیر زمین راهروی سمت راست پلاک111
شماره تماس : 09183746214-9188755814-08734246028

نام و نام خانوادگی : آقای عطا الله سعیدی
آدرس : بانه : پاساژ بهشت طبقه زیر زمین راهروی سمت راست پلاک111
شماره تماس : 09188762342- 9199766619