نمایندگی های استان خوزستان

نام و نام خانوادگی : آقای فرشاد معتمدی
آدرس : دزفول- خیابان سلمان فارسی- تقاطع خیابان مومن- بازرگانی معتمدی
شماره تماس : 09161415028-0614-2326060

نام و نام خانوادگی : آقای عبدالعظيم خسروی فرد
آدرس : دزفول ، خیابان شریعتی ، نبش خیابان حافظ ، ساختمان خسروی- نمایندگی آقای عبدالعظيم خسروی فرد
شماره تماس : 061-42234004 – 09161410695

نام و نام خانوادگی : آقاي مجید عليزاده
آدرس : دزفول،خيابان امام،جنب مسجد جامع نمایندگی آقاي مجید عليزاده
شماره تماس : 0614-2242522-0614-2223861

نام و نام خانوادگی : آقاي رضا كتاني
آدرس : اهواز : خيابان نظامي ، بين كاوه و امام، سراي طالب زاده- نمایندگی آقاي رضا كتاني
شماره تماس : 09163110220-0613-2224601

نام و نام خانوادگی : آقای محمد گمار
آدرس : سوسنگرد خیابان شریعتی جنوبی خیابان راد فر- نمایندگی آقای محمد گمار
شماره تماس : 09163024487

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه اتکا
آدرس : اهواز : خيابان لشگر جنب ستاد لشگر- نمایندگی در فروشگاه اتکا
شماره تماس : 0613-3335010

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه رفاه
آدرس : اهواز : بلوار ساحلي شهيد فهميده بين پل نادري و پنجم- نمایندگی در فروشگاه رفاه
شماره تماس : 0613-2221672

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه رفاه
آدرس : آبادان- ميدان انقلاب- نمایندگی در فروشگاه رفاه
شماره تماس : 0631-2229193

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه رفاه
آدرس : مسجد سليمان ، ميدان گلستان مجتمع آساك- نمایندگی در فروشگاه رفاه
شماره تماس : 0681-6331823

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه رفاه
آدرس : ايزه ، بلوار طالقاني جنب شهرداري- نمایندگی در فروشگاه رفاه
شماره تماس : 0692-5250450

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه رفاه
آدرس : اهواز : زيتون ، مقابل فلكه پارك نمایندگی در فروشگاه رفاه
شماره تماس : 0613-4448385

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه رفاه
آدرس : ماهشهر- منازل پتروشيمي منازل 52دستگاه- نمایندگی در فروشگاه رفاه
شماره تماس : 0615-2333300

فروشگاه اتکا
آدرس : اهواز- ابتدای بلوار قدس- فروشگاه اتکا
شماره تماس : 09916123571

فروشگاه اتکا
آدرس دزفول – بین جاده اندیمشک و دزفول – جنب فرودگاه وپایگاه چهارم شکاری – فروشگاه اتکا
شماره تماس : 09309670121