نمایندگی های استان خراسان جنوبی

  فروشگاه رفاه
آدرس :  بیرجند: بلوار پاسداران ، خیابان قدس ، جنب جهاد دانشگاهی
شماره تماس :   0563-2230415

 فروشگاه اتکا
آدرس :  بيرجند : چهارراه آيت الله غفاري
شماره تماس :  0563-2222388