نمایندگی های استان گلستان

نام و نام خانوادگی : آقای هادی بای
آدرس : گنبد- خيابان خيام جنوبي- چهار راه مدرس- نمایندگی آقای هادی بای
شماره تماس : 0173-3345505 – 09113741065

نام و نام خانوادگی : آقای پیمان سقلی
آدرس : بندر ترکمن- خیابان جمهوری 3 روبروی مدرسه انقلاب فروشگاه هدیه نمایندگی آقای پیمان سقلی
شماره تماس : 09113731081-0173-4432537

نام و نام خانوادگی : آقايان نورعلي رضايي و حسن غلامي
آدرس : گرگان- خيابان شهيد رجايي-سيمتري رسالت ، اولين بريدگي نمایندگی آقايان نورعلي رضايي و حسن غلامي
شماره تماس : 0173-4441172 – 09111716829

نام و نام خانوادگی : آقای هاشم قاسمی
آدرس : کرد کوی ، خیابان میرزا کوچک خان ، نمایندگی آقای هاشم قاسمی
شماره تماس : 0173-4323241 – 09111714066

نام و نام خانوادگی : آقای مهدی بازرلو
آدرس : گرگان : خیابان رسالت روبروی رسالت 3، فروشگاه هبرکانیان نمایندگی آقای مهدی بازرلو
شماره تماس : 0173-2440318

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه اتکا
آدرس : گرگان- بلوار استاندارد- نمایندگی در فروشگاه اتکا
شماره تماس : 0173-2330801

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه رفاه
آدرس : گرگان : خيابان شهدا لاله سوم- نمایندگی در فروشگاه رفاه
شماره تماس : 0173-2247044

نام و نام خانوادگی : آقای سعید کریمی
آدرس : گنبد کاووس بلوار جهاد جنب کاشی فیروزه انبار کریمی- نمایندگی آقای سعید کریمی
شماره تماس : 09183746214-9188755814-08734246028