نمایندگی های استان گیلان

نام و نام خانوادگی : آقای رمضان رجبي
آدرس : آستانه اشرفيه: كيلومتر 7 جاده كياشهر، ناحيه صنعتي پركاپشت ، پلاك32
شماره تماس : 09113417967-0813-42127290

نام و نام خانوادگی : آقاي حسين سلحشور
آدرس : رشت- بازار بلورفروشان- فروشگاه سناتور- نمایندگی آقاي حسين سلحشور
شماره تماس : 0133-2250324-09113335292

نام و نام خانوادگی : آقای مهدی روشن قنبری
آدرس : رشت : خیابان شریعتی بازار بلور فروشان فروشگاه بهار- نمایندگی آقای مهدی روشن قنبری
شماره تماس : 09118835887-09111369194-013-3773117

نام و نام خانوادگی : آقای سید محمود پیله آقایی
آدرس : رشت: بازار بلور فروشان فروشگاه مقصود- نمایندگی آقای سید محمود پیله آقایی
شماره تماس : 0133-3243094-33244283

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه هایپرسان
آدرس : رشت ميدان سبزه میدان- نمایندگی در فروشگاه هایپرسان
شماره تماس : 0133-2264556

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه اتکا
آدرس : رشت- خيابان فلسطين- نمایندگی در فروشگاه اتکا
شماره تماس : 0133-8826077

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه رفاه
آدرس : رشت- ميدان فرهنگ روبروي انبار دخانيات- نمایندگی در فروشگاه رفاه
شماره تماس : 0133-3225858

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه اتکا
آدرس : رود سر، مقابل بازار ماهی فروشان بازار سبزی فروشان- نمایندگی در فروشگاه اتکا
شماره تماس : 0143-6221055

نام و نام خانوادگی : آقای انصاری خواه
آدرس : رشت : بازار پشت مسجد کاسه فروشان داخل پاساژ دهنده- نمایندگی آقای انصاری خواه
شماره تماس : – 09113335975- 09111823678- 01332243222

نام و نام خانوادگی : نمایندگی در فروشگاه اتکا
آدرس : رودسر: سرپل غربی -خ طالقانی- نمایندگی در فروشگاه اتکا
شماره تماس : 09381430274