شیراز- بلوار امیر کبیر -نمایندگی آقای مسعود رسولی پور
نام و نام خانوادگی : آقای مسعود رسولی پور
آدرس : شیراز ، بلوارامیرکبیر ، روبروی شرکت نفت کوچه 17جوکار –انتهای کوچه سمت راست
شماره تماس :0444-2245321-09144428219
شیراز - بلوار بعثت-نمایندگی آقای صمد کشتکار
نام و نام خانوادگی : آقای صمد کشتکار
آدرس : شيراز، بلوار بعثت روبروي باشگاه حجاب فروشگاه مركزي چيني مقصود
شماره تماس : 07136263034 - 09171281086
لار- بازار قیصریه- نمایندگی آقاي عليرضا زماني
نام و نام خانوادگی : آقاي عليرضا زماني
آدرس : لار-بازار قيصريه شهر قديم فروشگاه زماني
شماره تماس : 07152347052-09177819579
شیراز- چهار باغ تخت - نمایندگی در فروشگاه اتکا ولایت
نام و نام خانوادگی : فروشگاه اتکا ولایت
آدرس : شیراز : چهار باغ تخت
شماره تماس : 0713-2276727
اقلید - خیابان باغستان- نمایندگی در فروشگاه رفاه اقليد
 فروشگاه رفاه
آدرس : اقليد ، خيابان باغستان نبش خيابان 147
شماره تماس : 0752-4233215
شیراز- خیابان سپاه-نمایندگی در فروشگاه اتکا فتح المبین
 فروشگاه اتکا فتح المبین
آدرس :شیراز ، خیابان سپاه جنب دادسرای نظام
شماره تماس : 0713-8312639
شیراز - خیابان زرهی - نمایندگی در فروشگاه اتکا زرهی
 فروشگاه اتکا زرهی
آدرس : شیراز ، خیابان زرهی نبش خیابان باغ حوض
شماره تماس : 0713-8312053
شیراز- تقاطع پاسداران- نمایندگی در فروشگاه رفاه
 فروشگاه رفاه
آدرس :شيراز : تقاطع پاسداران
شماره تماس : 0713-8301003
آباده- خیابان امام خمینی - نمایندگی در فروشگاه رفاه
 فروشگاه رفاه
آدرس : آباده ، خيابان امام خميني نبش ميدان محمد منتظري
شماره تماس : 9173107901
فسا- جنب کارخانه قند - نمایندگی در فروشگاه اتکا
 فروشگاه اتکا
آدرس : فسا ، جنب کارخانه قند
شماره تماس : 2222090- 0731
شیراز- خیابان پیروزی - لوازم خانگی فرهادی
نمایندگی آقای محمدرضا فرهادی
آدرسشیراز- خیابان پیروزی - لوازم خانگی فرهادی < /td>
شماره تماس :017-32223442 - 09173147976
شیراز- معالی آباد ساختمان هخامنش فروشگاه مویدی 
نمایندگی آقای مویدی
آدرسشیراز- معالی آباد ساختمان هخامنش فروشگاه مویدی
شماره تماس :9173114056
فسا- خیابان امام خمینی- نمایندگی آقای همت دار
نمایندگی آقای همت دار
آدرسفسا خیابان امام خمینی روبروی درمانگاه انصار لوازم خانگی همتدار - نمایندگی آقای همت دار
شماره تماس :071-53352226, 09171310278
شیراز - بلوار استقلال ، نبش خیابان باغ حوض - فروشگاه اتکا
فروشگاه اتکا
آدرسشیراز - بلوار استقلال ، نبش خیابان باغ حوض - فروشگاه اتکا
شماره تماس :09172653894
آباده - میدان منتظری - رو برو داروخانه - فروشگاه رفاه
فروشگاه رفاه
آدرسآباده - میدان منتظری - رو برو داروخانه - فروشگاه رفاه
شماره تماس :09177513248
شیراز- خیابان زرهی – بلوارپاسداران – فروشگاه رفاه
فروشگاه رفاه
آدرسشیراز- خیابان زرهی – بلوارپاسداران – فروشگاه اتکا
شماره تماس :09376432752
شیراز- نورآباد ممسنی- نمایندگی در فروشگاه رفاه
فروشگاه رفاه
آدرسشیراز- نورآباد ممسنی بلوار هفت تیر- فروشگاه رفاه
شماره تماس :09378929508