نمایندگی های استان بوشهر

نام و نام خانوادگی :  آقای شادنیا
آدرس :  بوشهر: میدان معلم، خیابان سیراف – روبروی بیمارستان فاطمه زهراسابق -تعاونی فرهنگیان
شماره تماس :  9171726175

نام و نام خانوادگی : نمایندگی آقای ابراهیم اکرمی
آدرس : بوشهر – بندر عامری – نمایندگی آقای ابراهیم اکرم < /td>
شماره تماس : 9177720221-09906250278

نام و نام خانوادگی : نمایندگی آآقای سعید عسگری
آدرس : گناوه خیابان بسیج مجتمع آفتاب فروشگاه عسگری – نمایندگی آآقای سعید عسگری
شماره تماس : 09178086492, 077-33135528

نام و نام خانوادگی : فروشگاه رفاه
آدرس : بوشهر- کوی بهمنی – فروشگاه رفاه
شماره تماس : 09365094896