پیام تبریک ریاست محترم هیئت مدیره گروه کارخانجات مقصود به مناسبت سال جدید