شرکت بهداشت مقصود

مرکز بهداشت مقصود

مرکز بهداشت مقصود از سال 1388 در دو بخش درمان و فوریت های پزشکی و ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست فعالیت خود را آغاز نمود. تجهیزات پزشکی موجود شامل EKG و اسپیرومتر، برانکاردهای پیشرفته (چیر استریچر و اسکوپ)، انواع آتل‌های بادی پیشرفته و تجهیزات پایش محیط شغلی کارکنان شامل “صدا سنج، لوکس متر، دتکتور تیوب” می باشد.

وجه تمایز این مرکز با سایر مراکز بهداشتی درمانی شرکت های تولیدی دیگر، ساختار فیزیکی، تجهیزات فنی و توجه ویژه به امر تقدم اصول پیشگیری بر درمان می باشد. بر همین اساس انجام معاینات و آزمایشات دوره‌ای سالانه، آموزش‌های ایمنی و بهداشتی (HSE) حین کار، نظارت و کنترل‌های ایمنی روزانه و پایش عوامل محیطی با دستگاه‌های اندازه‌گیری صورت می گیرد. ضمناً این مرکز مجهز به آمبولانس پیشرفته و دارای تائیدیه‌های اداره استاندارد و وزارت بهداشت نیز می باشد .

وب سایت شرکت بهداشت مقصود