هویت سازمانی

در زماني كه همه چيز در حال تغيير است، به آساني مي‌توان فكر كرد كه قوانين بنيادين كسب و كار نيز بسرعت تغيير خواهند يافت. ارزش‌هاي محوري سازمان و مديريت سازمان بر اساس اين ارزشها مي‌تواند راهنماي بسيار خوبي جهت رشد و ادامه حيات سازمانها در شرايط كنوني كسب و كار باشد. اين چنين سازمان‌هايي، به عنوان واكنش در برابر تغييرات محيطي، ارزش‌هاي محوري خود را تغيير نمي‌دهند، بلكه در صورت لزوم سعي مي كنند محيط خود يا ساختار هاي قبلي خود را تغيير دهند، تا بتوانند ارزشهاي سازمان خود را حفظ نمايند.سازمان هايي كه رفتارشان حاصل تصميم و انتخاب آگاهانه خودشان و مبتني بر ارزش هاست نه ثمره اوضاع و شرايط – كه واكنشي مبتني بر احساس است – آنها سازمان هايي عامل، موثر و مسئوليت پذيرند. شرکت چینی مقصود هلدینگ چند رشته‌اي معتبر، کارآمد و متعهد به ذی نفعان که با بهره گیری حداکثری از فرصت‌های اقتصادی و هم افزایی در شرکت‌های زیر مجموعه از منظر شاخص‌هاي بازدهی در میان ده شرکت برتر ایران قرار گیرد. اهداف :
  • بهبود سطح کیفی محصولات
  • تخصیص منابع مالی در جهت ارتقا سطح کیفی محصولات
  • افزایش تنوع محصولات بر اساس بدنه و طرح های مختلف مطابق با خواسته مشتری
  • افزایش رضایت مندی مشتری، پایه تبادلات تجاري ما بوده و چشم انداز مقصود ما مقصود شماست اساس راهبردهاي سازمان است.
  • کاهش شکایات و تسریع در فرایند رسیدگی به شکایات مشتریان
  • ارتقا سطح علمی و صلاحیت کارکنان
  • پيشگيري از آلودگي محيط زيست، مصدومیت و بیماری ناشی از کار مقدم بر هر فعاليتي است.
  • رعايت قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت هاي جاري و آينده شركت وظيفه همه بخش ها است