اطلاعات پرسنل

وضعیت همکار :
اطلاعات فردی
وضعیت تاهل : تاریخ تولد :
گروه خون : رنگ چشم :
سایز لباس : سایز کفش :
تلفن همراه : - طریقه آشنایی با مجموعه :
میزان مراجعه به کلینیک : -
شبکه های اجتماعی :
-
اطلاعات حضور و غیاب
میزان مرخصی ساعتی استفاده شده : - میزان مرخصی روزانه استفاده شده : -
میزان تاخیر ساعتی : - تعداد روزهای غیبت : -
میزان کل تردد رستوران : میزان تردد رستوران در هفته جاری :
سوابق درون سازمانی
- - از تاریخ تا تاریخ
سوابق تحصیلی
# مدرک نام موسسه سال اخذ مدرک
1
سوابق کاری پیشین
# نام شرکت سمت از تاریخ تا تاریخ
1
علاقمندی ها
مهارت ها
# عنوان مهارت سطح مهارت
1 -
هدایای دریافتی
# هدیه تاریخ
1
تخلفات
# تاریخ تخلف شرح محل وقوع جریمه وضعیت
1
ارزشیابی

# سوال نمره سرپرست نمره مدیر
1
2
وضعیت سلامتی
وزن : 80 قد : 160
وام های دریافتی
# مبلغ (ریال) تاریخ مانده (ریال)
اطلاعات مالی
دفعات خرید از تعاونی : مبلغ خرید از تعاونی :
دفعات خرید از عصر شیرین : مبلغ خرید از عصر شیرین :
دفعات خرید از گل آذین : مبلغ خرید از گل آذین :
دفعات توقیف حقوق :
خالص پرداختی :
سایر فیش های حقوقی
لاگ حضور و غیاب
# تاریخ ساعت
انتخاب تصویر پرسنلی