گروه کارخانجات مقصود

اطلاعات فردی
نام و نام خانوادگی
نوع وسیله نقلیه
تصویر شخص
لطفا جهت ارتقا کیفیت سرویس دهی به سوالات زیر پاسخ دهید
وضعیت خودرو و صندلی ها
وضعیت پاکیزگی خودرو
وقت شناسی راننده
کیفیت رانندگی
رفتار و نحوه برخورد راننده
وضعیت تهویه (گرمایش / سرمایش)